14.12.09

Barns rettigheter

I løpet av uka kommer det en kronikk i Dagsavisen om Barnekonvensjonen. Her er de viktigste punktene jeg skriver om:

-Barneombudet må bli politisk uavhengige, slik de er bestemt å være i lovs form.
-Den internasjonale gjennomføringen av Barnekonvensjonen må bli mer troverdig. Blant annet bør det en finnes en internasjonal barnedomsstol, og i hvert fall individuelle klagerettigheter om konvensjonen brytes.

Rettigheter til barn er så viktige at de må være noe mer enn generelle huskeregler og fine taler. De må bli til virkelige, internasjonale juridiske rettigheter, som kan etterprøves i praksis. I Norge har vi heldigvis gjort konvensjonen til en del av den nasjonale retten. Internasjonalt gjenstår det ennå mye for å gjøre konvensjonen til noe mer enn fine ord.

Men nasjonalt har vi også et stykke å gå. Først bud kan være å gjøre Barneombudet så selvstendig at de kan jobbe for barns rettigheter uten å måtte tekkes noen, heller ikke Barne- og likestillingsdepartementet.