22.10.10

Dårlig ettersmak...

Foto:Jacques Hvistendahl (Dagbladet)
Dårlig ettersmak er det jeg får av denne saken her:


I korte trekk: En direktør i Bufetat har sendt ut instruks til sine ansatte om at ingen tiltak må settes i verk ut året. Dette er for å spare penger. På tross av at det er lovstridig å trenere barns rettigheter til fosterhjem eller institusjonsplass, og å la dem bo lenger enn nødvendig under omsorgssvikt, er altså økonomien i Bufetat så presset nå at direktøren så seg nødt til å sende ut beskjed til sine ansatte om å handle lovstridig for å holde budsjettrammene.

Dette er hva som gir meg dårlig smak i munnen: Statsråd Lysbakken skylder på direktøren som har sendt ut instruksen, og hevder at det skulle være nok penger i budsjettet til å sikre barn og unge de tiltak de har rett på. Men hva skal de gjøre når det ikke er mer penger igjen? Hva skal Bufetat gjøre da? Det gir Lysbakken ingen svar på. Han svarer heller ikke på det unisone ropet fra Bufetat fra ulike steder i landet: "Det ER IKKE nok penger til å hjelpe unge på best mulig måte!"

Men statsråden hører ikke på det øret. Han vil ikke legge mer penger på bordet, og plasserer heller skylden på dem som ikke tilbyr gode nok tiltak til alle som trenger det. "Skyt budbringeren," kunne han liksågodt sagt. Men det er politikerne som har sørget for de altfor trange rammene som Bufetat må forholde seg til.


1.10.10

Sølepytt-magi

Jeg har alltid blitt fascinert av overraskende skjønnhet i det hverdagslige og triste. Forundret over hvordan oljesøl i en sølepytt på bakken kan glinse i vakre farger, som en stråle av regnbuen midt i det trivielle.

Jeg tenker på dette nå mens jeg sitter på en kaffebar på en fredags ettermiddag. Uka er over, en uke med mye og intenst arbeid med et skoleprosjekt om barn som vitner. Barn vitner hovedsaklig når de har vært utsatt for seksuelt misbruk. Det i seg selv er en av livets harde realiteter, at slikt faktisk kan skje. Det skulle aldri, aldri forekomme, at barn som er så uskyldige og rene, måtte dras inn i voksnes egoisme på en slik måte. Det å lese om slikt, gjør at jeg trekkes inn i en verden jeg skulle ønske aldri hadde eksistert.

Nå er uka over. Skuldrene kan senkes. Jeg puster ut all verdens gruff mens jeg leser =Oslo, det eneste lesestoffet som finnes på dette stedet. Elendighet der og, javel. Mennesker som har opplevd usigelig smerte i barndommen, og i tillegg mobbing fra jevnaldrende klassekamerater som kunne gitt støtte. Utstøtt fra alle. Men i dette magasinet, der finner jeg dette plutselige glimtet av skjønnhet. Poetiske ord om livet. Kloke betraktninger. Og sterke farger satt sammen av ukjente kunstnere.

Det er vakkert. Det gir glimt av inspirasjon.

Det er en rar verden vi lever i. Så mye ufred og kaos. Og midt i alt sammen finnes skjønnheten. Det gjelder bare å legge merke til den.

17.9.10

Gode beskjeder

Det er et atferdsprogram som heter PMTO. Det retter seg i første rekke mot familier med barn mellom 3 og 12 år, hvor barnet har alvorlige atferdsproblemer. I tillegg finnes det blant annet generelle PMTO-kurs for fosterforeldre. Barnet behøver forøvrig ikke ha problematferd for at foreldrene kan ha nytte av disse rådene. Jeg tenker at noe av dette kan også komme til nytte i helt normale situasjoner, der barn trenger tydelige voksne, eller at barna ganske enkelt har problemer med å fokusere oppmerksomheten sin.

Det jeg hører fra foreldre med erfaring fra PMTO, er at de setter pris på de konkrete rådene om hva de skal gjøre i ulike situasjoner som viser seg å bli problemfylte. Siterer med dette fra noe av materialet som jeg har fått tilgang til fra et PMTO-kurs for fosterforeldre om hvordan gi gode beskjeder:

1) Vær rolig. Kontroller eventuelle negative følelser.
2) Få barnets oppmerksomhet, hold øyekontakt.
3) Vær hyggelig, høflig, respektfull, men bestemt. Ha et positivt ansiktsuttrykk, god stemme, hyggelige ord og språk.
4) Konstater. Ikke formuler beskjeden som et spørsmål eller som alternativer. (For eksempel, si "Plukk opp lekene dine, vær så snill!" ikke "Du synes ikke det er på tide å rydde lekene?"
5) Si hva som skal gjøres. Si heller: "Sett skoene dine i skohylla" heller enn "Ikke sleng skoene i gangen".
6) Klart, kort, enkelt. Bruk så få og forståelige ord som mulig.
7) Stå i nærheten av barnet.
8) Gi en beskjed om gangen.
9) Ikke gå inn i diskusjon.
10) Når barnet gjør det han/hun har fått beskjed om, følg opp med positiv tilbakemelding.

16.9.10

Hva med litt konkret handling?

Denne gangen skal jeg bare klage litt over at det prates mye om alt som skal skje m.h.t. barns rettigheter, men det er lite som faktisk skjer. Barneombudet etterlyser bedre etterlevelse med Barnekonvensjonen, slik FN anbefaler.


Enkelte politikere er flinke til å prate, men kanskje ikke like flinke til å følge opp i praksis...

8.9.10

Endelig!

Sommeren 2008 hadde jeg en kronikk i Dagbladet om at barn må skjermes når far utøver vold mot barnet og/eller moren. Dette møtte massiv motbør, og det ble til sammen trykket 6-7 innlegg om temaet, hvorav alle som svarte var imot det jeg skrev. For det første trodde ingen på at barnet mangler rettigheter til å skjermes mot samvær med en voldelig forelder. Folk flest hadde en ide om at det var fritt fram til å nekte samvær både der det var nødvendig, og der det bare handlet om manglende samarbeidsvilje. For det andre trodde folk at jeg snakket om at "alle fedre er voldelige". Langt fra sannheten, men det sier noe om hvor lett det er å misforstå når noen taler midt imot det som er gjengs oppfatning.

Noe av det mest problematiske med de sakene der samværsforelder er voldelig, er at barnevernsloven tar et skritt til side i disse sakene. Det er altså ikke barnevernsloven som i og for seg regulerer disse sakene, det er barneloven; lov om barn og foreldre. Her er det altså et annet lovverk som gjelder. Det har vist seg at barneloven er mer slepphendt enn barnevernsloven i noen tilfeller der vold er involvert. For å være enda klarere: Samværsforelders vold dekkes av barneloven, hovedomsorgspersons vold dekkes både av barnevernsloven og av barneloven. Som vi alle vet, er det oftest mor som er hovedomsorgsperson, mens far oftest er samværsforelder. Og det er DERFOR det blir riktig å si at problemet ligger i far som samværsforelder sin vold som utgjør et problem i dagens rettspraksis, fordi denne volden dekkes av et lovverk som ikke tar barns rettigheter tilstrekkelig på alvor.

Selvfølgelig, mor utøver også vold av og til, men som hovedomsorgsperson må hun forholde seg til barnevernsloven, som i hvert fall prøver å ta barns rett til beskyttelse på alvor.

Over tid har flere og flere saker vist at barn må få retten på sin side til å skjermes fra samvær som kun er til skade for dem. Og nå idag:

Jeg begynner å tro på at det kanskje, KANSKJE en dag skal bli barnas behov som skal telle mest, ikke bare foreldrenes behov for å gjøre som de vil med sine barn.

5.9.10

Skal fosterfamilier motta økonomisk støtte?

Jeg har lyst til å ta tak i et tema som jeg har sett vekke sterke følelser. Det dreier seg om fosterforeldre og den økonomiske kompensasjonen de mottar. Jeg er fostermor selv, som det står å lese i introduksjonen min i denne bloggen. Jeg er derfor farget av mine egne opplevelser, men allikevel tør jeg påstå at jeg har hatt disse tankene hele veien, også utfra det jeg har lært i barnevernspedagogutdanningen.

Et barn som har opplevd omsorgssvikt i en eller annen form, tar skade av det. Dette er hevet over enhver tvil. Svært mange får relasjonsskader. Jeg vil forklare slike skader som at barn får forventninger om at mennesker i nære relasjoner vil fortsette å behandle dem slik de har blitt behandlet tidligere. Når den nye erfaringen i fosterfamilien ikke stemmer med forventningen, oppstår utrygghet. For å demme opp for forvirringen barnet føler, vil barnet ubevisst prøve å skape den situasjonen som de forventer. Er det vant til skriking og kjefting, vil det ubevisst skape situasjoner som kan fremkalle nettopp det. Er det vant til avvisning, vil det uten å tenke over det oppføre seg på en måte som gjenskaper det det er vant til. Dette er relasjonsskadenes natur, slik jeg ser det. Enhver fosterfamilie kan regne med å oppleve slikt i større eller mindre grad. Og fosterfamilien må belage seg på å stå støtt gjennom mange ulike utfordringer, gjerne utfordringer av følelsesmessig slag, slike som gjør at man får lyst til å reagere sterkt, men som man allikevel må klare å stå støtt igjennom. Uten å avvise, uten å skrike, uten å ty til noen former for vold. Hele tiden skape ny trygghet. «Dette går også bra. Jeg er glad i deg uansett.» Dette er hva fosterfamilien må jobbe med.

Ja, for det ER en jobb å være fosterfamilie. Ikke bare den vanlige jobben det er å gi omsorg til barn uten slike problemer, men i tillegg må man lære bort nye relasjonsferdigheter til barn som har kommet skjevt ut på grunn av forhold de selv ikke er skyld i. Det krever mye å være en god fosterfamilie, en slik en som ikke går i fella og gjenskaper akkurat det barnet forventer at det vil se, men som heller klarer å skape ny trygghet og ny tillit hos barnet til at livet også kan være bra.

Når vi nå har fastslått at det er en virkelig jobb å ta hånd om et fosterbarn, og i alle fall til barnet har slått seg til ro i sin nye situasjon, kan vi begynne å diskutere det jeg egentlig ville snakke om i denne forbindelsen. Den økonomiske kompensasjonen. Når det gjelder andre jobber i samfunnet, vet vi at høy lønn tiltrekker seg de mest kompetente og engasjerte menneskene. Lønn skaper stolthet over eget arbeid, og det gjør at flere ønsker seg til det nevnte arbeidet. I forhold til for eksempel lærerlønninger, vet vi at hvis vi øker lønningene, vil det gjøre at flinkere folk vil søke seg til læreryrket, lærere som ønsker å gjøre en innsats, og som engasjerer seg sterkt og genuint i de menneskene de skal veilede. Hvorfor regner man automatisk med at det å være fosterforeldre i den første, problematiske tiden med et fosterbarn skal være så uendelig annerledes? Jeg vet ikke hvorfor det blir sett på med mistenksomhet at fosterforeldre skal motta økonomisk støtte. Jeg skulle ønske at sentrale myndigheter forstår at lønn kan være en pådriver til at flere kompetente folk har lyst til å være fosterforeldre. Kanskje det til og med kunne bli så mange som ønsker å ta vare på barn med relasjonsskader, at man i stedet for å ta til seg nær sagt alle potensielle fosterforeldre som rekker opp hånda, heller blir slik at det blir statuspreget å få en godkjenning. På denne måten kunne man sørge for at flere barn får den viktige, gode erfaringen med å være i en velfungerende familie, i stedet for at de blir kasteballer mellom ulike fosterfamilier.

28.8.10

Små mirakler

Til livets ære skjer et under
i alle land hver dag som går,
ja, i et hvert av de sekund,
som men'skehetens klokker slår!
Men ingen vet og ingen kjenner
den vei ditt lille barn skal gå,
og ingen vet hva skjebnen sender
av lyse dager og av grå.

Men Lykkeliten kom til verden,
og da var alle stjerner tent.
Det lovet godt for fremtidsferden,
det var et tegn av skjebnen sendt!
Og sommernatten var så stille,
men både trær og blomster små
de stod og hvisket om den lille,
som i sin lyse vugge lå.

Fra sangen Lykkeliten

27.8.10

Foreldre som flytter

Vi har lenge hørt historier om foreldre som kommer under lupen til barnevernet, og som reagerer ved å pakke sammen tingene sine og flytte til en ny kommune. Dette har vi sett gjenta seg flerfoldige ganger, og med mange familier. Imens lider barna, ikke bare under omsorgssvikten de utsettes for, men også under den konstante forandringen og det ikke å kunne slå rot noe sted. Nå har det kommet fram i media at det ikke behøver være noen automatikk i at barnevernet slipper tak i familien selv om familien flytter. Audun Lysbakken, barne-og likestillingsminister, forteller at barnevernet i den gamle hjemkommunen faktisk har ansvar for å sende saken videre til den nye kommunen. Man kan undres over hvorfor det allikevel ikke skjer. Vet ikke det kommunale barnevernet om plikten til å videreføre informasjon? Jeg gjetter at det i siste instans handler om ressursmangel i det kommunale barnevernet. De tildelte ressursene er grunnleggende for den jobben som blir gjort. Vi får håpe at de siste ukenes oppildnede debatt om ressursfordeling mellom det statlige og det kommunale barnevernet, på sikt vil føre til at de som jobber "på grasrotplan" får nok penger til å drive forsvarlig. De mest utsatte barna må få slippe tilleggsbelastningen ved å måtte delta i et nomadeliv, på rømmen fra barnevernet.

27.7.10

Ferietid

Det er ferie i bloggland. Kommer sterkere tilbake etter sommeren! God sommer, alle sammen!

2.5.10

Tabloide overgrep mot barn


Det er sikkert ti år siden jeg begynte å bekymre meg over hvordan jeg skulle skjerme ungene mine mot avisenes førstesider. Mens Baneheiasaken pågikk bodde vi fortsatt i Kristiansand, og jeg tenkte mye på at hvis barna hadde vært eldre og kunne lese, hadde jeg måttet involvere dem i saker som jeg ikke ville at de skulle bekymre seg over. Jeg følte i grunnen at det var nok at vi som var foreldre, var bekymret.

I løpet av årene som har gått, har jeg mange ganger stilt meg foran avisforsidene i håp om at barna ikke skulle lese hva som stod der. Men avisene finnes jo overalt. Det er ikke mulig å skjerme ungene mot dem.

Hadde det enda vært den viktigste nyheten som avisene trykker på førstesiden, kunne jeg til nøds ha forstått det. Men det er jo ikke det! Det er bare den nyheten som desken mener vil tiltrekke seg flest lesere. Kun det. Vi voksne trekkes mot det som sjokkerer oss (og det samme gjør barna). Avisoppslag med groteske tekster gjør at vi lever oss inn i saken og ønsker å vite mer. Og da kjøper vi avisa. Omkostningene er det blant annet barna som må leve med. De må vokse opp i troen på at verden er et farlig sted, noe som bare til en viss grad er sant.

Om det har skjedd ett drap i en befokning på flere millioner mennesker, er det faktisk ikke slik at drap er noe å være redd for å dagliglivet. Ei heller for barna. Barna trenger virkelig ikke å lese forsider som informerer om at "Far knivstakk mor og barn mens de sov". De skal få lov til å skånes for sånt.

Jeg har i årenes løp skrevet mangfoldige leserinnlegg til avisene, og de har aldri blitt trykket. Det å revurdere den viktigste salgsplakaten deres, er formodentlig ikke noe de ønsker å bli oppfordret til. Min oppriktige mening er imidlertid at det må kunne gå an å justere teksten og innholdet på forsiden slik at de også kan leses av barn, UTEN å måtte kompromisse med nyhetskravet. Som jeg foreslo i Foreldre og barn nr 5: Skriv en liten e-post eller et brev til redaktøren i den aktuelle avisen dersom du er lei av forsider som ikke passer for barn. Det kan være det som skal til for å skape en forandring.

8.4.10

Politikere, altså....

Før man aner ordet av det, kommer et nytt innlegg i VG som jeg har skrevet. Først noen linker, for å utdype:
http://www.fontene.no/nyheter/article5038861.ece
Og mer: http://www.fontene.no/nyheter/article5039612.ece

Her er kopi av det jeg har skrevet:

Audun Lysbakken fortalte i sin kronikk 30. mars hva han ønsker skal være retningsgivende i arbeidet med å forbedre barnevernet. Underlig er det således at han ikke svarer på Inge Kvarans kritikk mot nedleggingen av barnevernsinstitusjoner tidligere i debatten. Det eneste statsråd Lysbakken skriver om saken, er at han ønsker å hemme utviklingen av private aktører som kun er ute etter profitt. Ingen kan motstride det uetiske i å fokusere på økonomisk utbytte i barnevernssaker. Imidlertid er det vel så feil å respondere ved å snevre inn mangfoldet i tiltakene. Institusjoner er sentrale for å hjelpe dem som har sammensatte problemer, og som trenger faglig hjelp for å kunne tilpasse seg et vanlig familiemiljø etter hvert. Institusjoner kan dessuten foreta utredning for å få verdifull informasjon i forhold til valg av fosterfamilie. Slik kan barn og ungdom på sikt få en mer forutsigbar hverdag. Akutte korttidsplasseringer må også være del av tilbudet, når barn og ungdom må ha en trygg base på kort varsel. Leder i FOs faggruppe for ansatte i barnevernet, Elin Lindeberg Kjeldsen, uttalte imidlertid nylig til Fontene, at selve institusjonsbarnevernet er i ferd med å raseres. «Nå skal det spares penger, og det fort,» sa hun videre. Vil Lysbakken virkelig huskes for at institusjonstilbudet til barn og ungdom ble kraftig redusert under hans tid i regjeringen? Uetisk er det, å gi ut penger med den ene hånden, mens den andre samtidig stjeler fra et grunnleggende viktig, eksisterende tilbud.Er det mulig??

25.3.10

Ressursmangel ved barnevernsstudiet

Her er en kopi av innlegget mitt som stod i VG 23. mars. Den opprinnelige overskriften var "Ressursmangel ved barnevernsstudiet", men VG erstattet den med "Utdanningen er for dårlig". Saftigere saker, det ja.

Inge Kvaran etterlyser i VG 18. mars engasjement fra Lysbakkens side i forhold til barnevernet. I denne debatten er det imidlertid ett punkt som ofte glemmes. Skal man oppnå et tilfredstillende barnevern, er første bud å starte med utdanningsløpet for barnevernspedagoger. Utdanningen må gi grunnlag for å utvikle kompetanse til å verne barn.

Barnevernet er et komplekst fagfelt med særlige krav til kunnskap og vurderingsevne. Ansvarsområdet er å sørge for at unger får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid dersom de lever under forhold som kan skade dem. Noe viktigere mandat enn dét er det vanskelig å tenke seg. Derfor er det så paradoksalt når NOU 2009:8 forteller om et barnevern som befinner seg aller nederst på rangstigen for tildelte ressurser per student.

Ett eksempel: Vi som barnevernsstudenter reagerer på at vi ikke får noen som helst veiledning i forhold til leverte eksamensoppgaver. 15 sider skrev vi til høsteksamen. Det eneste vi fikk vite var om vi hadde bestått eller ikke. Til våreksamen får vi heller ingen tilbakemelding om hvorvidt de enkelte vurderingene vi har gjort holder mål. Vi får bare vite hvor vi ligger på karakterskalaen. Jeg skal vedde på at de ungene som sitter rundt om i Norges land og trenger hjelp av barnevernet i form av omsorg, mot og klokskap til å ta gode avgjørelser, bryr seg fint lite om hva hver enkelt av oss fikk i karakterer. Lærerne beklager ressursmangelen, og skulle gjerne ønske de kunne bidra med mer veiledning. Men det er begrenset hva man kan oppnå så lenge politikerne fordeler studiet kun smuler.

9.1.10

Sjelfull smerte

Her er et utdrag fra boka mi Livets sitroner. Om å gjøre sure opplevelser søte:

"Smerte blir vanligvis sett på som noe entydig negativt. Som det motsatte av glede, letthet og frihet, troner følelsesmessig smerte på den andre siden, uten andre fortolkningsmuligheter enn som noe tungt og trist. Sier noen at de opplever smerte, er vi nødt til å føle medlidenhet og nikke gjenkjennende til deres følelse av meningsløshet. For livet skal jo følge et visst oppsett. Først blir vi født som friske og sunne individer, så har vi en trygg og god barndom, vi finner venner og senere kjæreste. Vi gifter oss, får suksess i arbeidet, fint hus, lykkelige barn og vi bidrar som gode samfunnsborgere. Og til slutt kan vi dø, men ikke før vi har fulgt planen slik vi ser for oss at den er. Ethvert avvik fra normen fører til smerte og følelse av meningsløshet. Det var ikke slik livet var ment å være, tenker vi da.

Av og til lurer jeg på om det i virkeligheten er meningen at planen alltid skal følges etter punkt og prikke. Finnes det kanskje noe annet som er enda viktigere enn å leve etter det A4-formatet av et liv som menneskeheten har definert? Det må finnes en mulighet for at det som tilsynelatende er så viktig, ikke er så viktig allikevel.

Hvis vi føler smerte og meningsløshet hver gang livet ikke følger det oppsettet vi mener er det rette, må på den annen side nødvendigvis få det lettere i forhold til å bearbeide smerten og meningsløsheten hvis vi erkjenner at det ikke finnes noen slik plan fra et høyere hold.

Det går an å gjøre et bevisst valg om i stedet for hele tiden å strekke seg mot en ide om det perfekte liv, la noe annet være det viktigste. Kjærlighet, for eksempel; det å være snill mot seg selv og andre, og alltid være sann mot det en føler er rett. Det går an å legge bort idealet om perfekthet og ta innover seg et annet ideal. Ingenting gjør nemlig smerten og meningsløsheten verre enn det å føle at man ikke klarer å leve opp til meningen med livet sitt, eller at noen vi er glad i ikke klarer det.

For å gå tilbake starten av dette delkapitlet, kan vi si at smerten av denne grunn ikke er entydig negativ. Den minner oss om at vi kan revurdere holdningene våre om hva livet skal være, og å komme enda nærere opp mot det livet egentlig handler om. Når det skjer, kastes et nytt lys over smerten, og den begynner å svinge mer av blues, av ekte soul, av sjelfulle og smertelig smektende toner av jazz.

All kunst fødes av smerte. Også livet. "