10.2.11

Et klageorgan for Barnekonvensjonen?

Norge har vært pioner på barns rettigheter hele veien. Vi fikk verdens første barnevernslov. Vi var det første landet i verden som fikk et barneombud. Og vi har politikernes løfte om at vi skal fortsette å jobbe for barns rettigheter internasjonalt. Allikevel vil ikke norske myndigheter jobbe for å få et internasjonalt klageorgan til Barnekonvensjonen. Forstå det den som kan.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4024475.ece