11.8.13

Hva om "jeg" var borte?

I Fontenes nr 3/13 hadde jeg en fagartikkel som var basert på bacheloroppgaven min i barnevernspedagogikk. Den opprinnelige tittelen var: Hva om "jeg" var borte? 

Hovedpoengene var at fagfolk må være bevisst på måten de uttrykker seg på,
for ellers kan det øke avstanden mellom saksbehandler og klient. Og øyet som ser vil alltid 
være en faktor, uansett hvor objektiv man forsøker å være. Fagartikkelen finnes her.