25.3.10

Ressursmangel ved barnevernsstudiet

Her er en kopi av innlegget mitt som stod i VG 23. mars. Den opprinnelige overskriften var "Ressursmangel ved barnevernsstudiet", men VG erstattet den med "Utdanningen er for dårlig". Saftigere saker, det ja.

Inge Kvaran etterlyser i VG 18. mars engasjement fra Lysbakkens side i forhold til barnevernet. I denne debatten er det imidlertid ett punkt som ofte glemmes. Skal man oppnå et tilfredstillende barnevern, er første bud å starte med utdanningsløpet for barnevernspedagoger. Utdanningen må gi grunnlag for å utvikle kompetanse til å verne barn.

Barnevernet er et komplekst fagfelt med særlige krav til kunnskap og vurderingsevne. Ansvarsområdet er å sørge for at unger får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid dersom de lever under forhold som kan skade dem. Noe viktigere mandat enn dét er det vanskelig å tenke seg. Derfor er det så paradoksalt når NOU 2009:8 forteller om et barnevern som befinner seg aller nederst på rangstigen for tildelte ressurser per student.

Ett eksempel: Vi som barnevernsstudenter reagerer på at vi ikke får noen som helst veiledning i forhold til leverte eksamensoppgaver. 15 sider skrev vi til høsteksamen. Det eneste vi fikk vite var om vi hadde bestått eller ikke. Til våreksamen får vi heller ingen tilbakemelding om hvorvidt de enkelte vurderingene vi har gjort holder mål. Vi får bare vite hvor vi ligger på karakterskalaen. Jeg skal vedde på at de ungene som sitter rundt om i Norges land og trenger hjelp av barnevernet i form av omsorg, mot og klokskap til å ta gode avgjørelser, bryr seg fint lite om hva hver enkelt av oss fikk i karakterer. Lærerne beklager ressursmangelen, og skulle gjerne ønske de kunne bidra med mer veiledning. Men det er begrenset hva man kan oppnå så lenge politikerne fordeler studiet kun smuler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar