2.5.10

Tabloide overgrep mot barn


Det er sikkert ti år siden jeg begynte å bekymre meg over hvordan jeg skulle skjerme ungene mine mot avisenes førstesider. Mens Baneheiasaken pågikk bodde vi fortsatt i Kristiansand, og jeg tenkte mye på at hvis barna hadde vært eldre og kunne lese, hadde jeg måttet involvere dem i saker som jeg ikke ville at de skulle bekymre seg over. Jeg følte i grunnen at det var nok at vi som var foreldre, var bekymret.

I løpet av årene som har gått, har jeg mange ganger stilt meg foran avisforsidene i håp om at barna ikke skulle lese hva som stod der. Men avisene finnes jo overalt. Det er ikke mulig å skjerme ungene mot dem.

Hadde det enda vært den viktigste nyheten som avisene trykker på førstesiden, kunne jeg til nøds ha forstått det. Men det er jo ikke det! Det er bare den nyheten som desken mener vil tiltrekke seg flest lesere. Kun det. Vi voksne trekkes mot det som sjokkerer oss (og det samme gjør barna). Avisoppslag med groteske tekster gjør at vi lever oss inn i saken og ønsker å vite mer. Og da kjøper vi avisa. Omkostningene er det blant annet barna som må leve med. De må vokse opp i troen på at verden er et farlig sted, noe som bare til en viss grad er sant.

Om det har skjedd ett drap i en befokning på flere millioner mennesker, er det faktisk ikke slik at drap er noe å være redd for å dagliglivet. Ei heller for barna. Barna trenger virkelig ikke å lese forsider som informerer om at "Far knivstakk mor og barn mens de sov". De skal få lov til å skånes for sånt.

Jeg har i årenes løp skrevet mangfoldige leserinnlegg til avisene, og de har aldri blitt trykket. Det å revurdere den viktigste salgsplakaten deres, er formodentlig ikke noe de ønsker å bli oppfordret til. Min oppriktige mening er imidlertid at det må kunne gå an å justere teksten og innholdet på forsiden slik at de også kan leses av barn, UTEN å måtte kompromisse med nyhetskravet. Som jeg foreslo i Foreldre og barn nr 5: Skriv en liten e-post eller et brev til redaktøren i den aktuelle avisen dersom du er lei av forsider som ikke passer for barn. Det kan være det som skal til for å skape en forandring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar