11.10.11

Styrker samtalen

Denne stod i Fontene 10/11

Hundre barnevernskonsulenter i Oslo skal denne vinteren veiledes i å snakke med barn som har det vanskelig.


Metoden som skal benyttes er Den Dialogiske Samtalemetoden, også kalt Barnesamtalen. Den er utviklet av dr.polit Kari Trøften Gamst og dr.polit Åse Langballe.


Under ledelse av Kari Trøften Gamst skal barnevernsarbeidere nå gjennom en grundig opplæring i metoden. Kursingen omfatter egne samtaler med barn, tett kontakt med en veileder, teori, og plenumsundervisning.


Gamst forteller at det er grunnleggende å ha en så omfattende opplæring for å få til en endring av praksis.


STØTTE TIL Å FORTELLE

Barn kan synes det er vanskelig å snakke om ubehagelige opplevelser. De trenger støtte for å fortelle, slår Gamst fast.


Ifølge Gamst må de voksne beherske en kommunikasjon som kan få barn til å huske og til å klare å fortelle om hva de har opplevd.


Når barn får anledning til dette, kan man avdekke omsorgssvikt og kriminelle handlinger oftere og tidligere, utdyper hun.


Hensikten er å øke mengden av informasjon fra barnet. Spontan og detaljert fortelling er hva man søker å oppnå. Gamst hevder at barnet lett kan bli avbrutt av den voksne, som kan ha en tendens til å lede barnet utfra egne antakelser. Barnet skal derfor gis plass i samtalen.


KONKRET METODE

Gamst forteller at Barnesamtalen skiller seg ut fra andre metoder ved at den er konkret og spesifikk. Den fokuserer på den praktiske gjennomføringen av samtalen. Metoden har derfor vist seg å gi den voksne trygghet på egen kompetanse.


22 av deltakerne skal få tilleggskompetanse slik at de kan veilede andre ved eget kontor og i egen bydel. Dette skal bidra til å få kunnskapen ut til enda flere.


Veiledningsteamet har fått henvendelser fra andre deler av landet som ønsker det samme opplegget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar