10.3.11

Skritt i riktig retning!

Jeg vil si det er skritt i riktig retning, nå som det er lagt fram en rapport om kvaliteten i barnevernsinstitusjoner.

Selv har jeg brukt endel tid på å prøve å forstå regjeringens massive kritikk mot institusjoner. Strategien fra sentralt hold har vært færre barn og ungdom i institusjon. Særlig de private institusjonene har blitt nedlagt. Argumentasjonen har blant annet gått ut på at effekten av tiltaket har vært lav når det har vært målt mot andre tiltak slik som fosterhjem. Man har sett bort ifra at enkelte ungdommer slett ikke passer inn i vanlige hjem, og at det ganske enkelt ikke finnes andre tilbud til dem. I stedet for har man ropt høyt om evidensbaserte tiltak, slikt som fungerer for barn og ungdom med atferdsproblemer. Men her igjen har man sett bort fra at langtfra alle ungdom som trenger institusjonsplass har atferdsproblemer. Noen har rus, andre har psykiske (introverte) problemer.

Nettopp det at dette er belyst i denne rapporten, gjør meg glad. Jeg tillater meg å sakse fra noe av det som står:

"4. Arbeidsgruppen anbefaler at institusjoner inndeles ut fra funksjon/målsetting, og kun
tar imot og godkjennes/kvalitetssikres for barn med behov som samsvarer med
institusjonens funksjon og målsetting. Følgende funksjoner anbefales etablert:
a. Akuttfunksjon.
b. Ivaretakelse og behandling av alvorlige atferdsproblemer hos ungdom med høy
risiko (sannsynlighet) for framtidige atferdsproblemer.
c. Ivaretakelse og behandling av alvorlige atferdsproblemer hos ungdom med lav
risiko (sannsynlighet) for framtidige atferdsproblemer.
d. Ivaretakelse og behandling av alvorlig og vedvarende rusproblematikk.
e. Ivaretakelse og tilrettelegging for barn med ulike sosioemosjonelle problemer
(av introvert karakter).
f. Ivaretakelse og tilrettelegging for barn uten tydelige forandringsbehov. "

Når man tilrettelegger tilbudet til den enkelte ungdommen og måler effekten av behandlingen mot det, kan man snakke om hvorvidt behandlingen fungerer eller ikke.

Jeg synes også det er flott at man oppmuntrer til annen plassering etter institusjonsplasseringen, altså at det ikke skal være et varig sted å vokse opp.

Bra jobba!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar