4.4.11

Foreldreveiledningsprogram

På en av mine surferunder ut i det internettiske univers, fant jeg et foreldreveiledningsprogram som jeg ser tar for seg interessante temaer. Kursene ser ut til å være åpne for alle, ulike steder i landet. Programmet heter ICDP.

Her lister jeg de punktene som først og fremst fanget mitt engasjement. Er ikke dette noe av det viktigste ved det å være foreldre? Ikke grensesettingen eller noe annet, men noe så enkelt som dette:

1) Vis positive følelser - vis at du er glad i barnet
2) Juster deg til barnet og følg dets initiativ
3) Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en følelsesmessig samtale
4) Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre
5) Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har felles opplevelse av det som er rundt dere
6) Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det, med følelser og entusiasme
7) Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet
8) Hjelp barnet å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og ved å sette grenser på en positiv måte

Kursholderne holder av en kurskveld til hvert tema. Ved å gå i dybden, kan foreldre som synes hverdagen er trøblete, kanskje få det lille puffet de trenger for å komme inn i en bedre sirkel med ungene sine.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar