5.9.12

Rettferdig for hvem?
Stod i VG 5. september 2012


Fritz Leo Breivik og Kate Mevik skildrer i VG (28/8) at barna havner i skyggen for foreldrenes rettigheter etter vanskelige samlivsbrudd. Innenfor rettssystemet ser hensynet til foreldrene ut til å ha blitt viktigere enn å skjerme barna. Problemstillingen er slett ikke ny. Det er heller ikke bølgen av motforestillinger i kommentarfeltet.

Forfatterne kom nemlig i skade for å hevde at far ofte utøver volden, mens mor forsøker å skjerme barna. I nettdebatten er dermed krigen i full gang. Likestillingsperspektivet overskygger saken; at barna mangler beskyttelse mot skadelig foreldresamvær. Dette ser vi gang på gang når noen påpeker slike svakheter i rettssystemet. La oss lære av dette, og heller fremstille sakene kjønnsnøytralt. Poenget er ikke hvem av foreldrene som utøver volden, men at barna kommer i andre rekke. Foreldrevernet har blitt viktigere enn barns rett til en oppvekst fri for vold. Det er problemstillingen, ikke hvem av foreldrene det er mest synd på.

Når det er sagt, legger Breivik og Mevik fram viktige poeng. Barns grunnleggende rettigheter skal ikke få vike for foreldrenes behov etter samlivsbrudd. I forbindelse med at man etterlyser lavere terskel for omsorgsovertakelse etter Barnevernloven, er temaet særlig aktualisert. Blir ikke barn skånet for skadelig foreldresamvær i rettssystemet, kan det nemlig føre til en økning av barn som helt unødvendig må tas hånd om av barnevernet. Dét er ganske enkelt ikke rettferdig, aller minst for barna.

Illustrasjonsfoto lånt fra internettstedet rtcw.org

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar