5.9.10

Skal fosterfamilier motta økonomisk støtte?

Jeg har lyst til å ta tak i et tema som jeg har sett vekke sterke følelser. Det dreier seg om fosterforeldre og den økonomiske kompensasjonen de mottar. Jeg er fostermor selv, som det står å lese i introduksjonen min i denne bloggen. Jeg er derfor farget av mine egne opplevelser, men allikevel tør jeg påstå at jeg har hatt disse tankene hele veien, også utfra det jeg har lært i barnevernspedagogutdanningen.

Et barn som har opplevd omsorgssvikt i en eller annen form, tar skade av det. Dette er hevet over enhver tvil. Svært mange får relasjonsskader. Jeg vil forklare slike skader som at barn får forventninger om at mennesker i nære relasjoner vil fortsette å behandle dem slik de har blitt behandlet tidligere. Når den nye erfaringen i fosterfamilien ikke stemmer med forventningen, oppstår utrygghet. For å demme opp for forvirringen barnet føler, vil barnet ubevisst prøve å skape den situasjonen som de forventer. Er det vant til skriking og kjefting, vil det ubevisst skape situasjoner som kan fremkalle nettopp det. Er det vant til avvisning, vil det uten å tenke over det oppføre seg på en måte som gjenskaper det det er vant til. Dette er relasjonsskadenes natur, slik jeg ser det. Enhver fosterfamilie kan regne med å oppleve slikt i større eller mindre grad. Og fosterfamilien må belage seg på å stå støtt gjennom mange ulike utfordringer, gjerne utfordringer av følelsesmessig slag, slike som gjør at man får lyst til å reagere sterkt, men som man allikevel må klare å stå støtt igjennom. Uten å avvise, uten å skrike, uten å ty til noen former for vold. Hele tiden skape ny trygghet. «Dette går også bra. Jeg er glad i deg uansett.» Dette er hva fosterfamilien må jobbe med.

Ja, for det ER en jobb å være fosterfamilie. Ikke bare den vanlige jobben det er å gi omsorg til barn uten slike problemer, men i tillegg må man lære bort nye relasjonsferdigheter til barn som har kommet skjevt ut på grunn av forhold de selv ikke er skyld i. Det krever mye å være en god fosterfamilie, en slik en som ikke går i fella og gjenskaper akkurat det barnet forventer at det vil se, men som heller klarer å skape ny trygghet og ny tillit hos barnet til at livet også kan være bra.

Når vi nå har fastslått at det er en virkelig jobb å ta hånd om et fosterbarn, og i alle fall til barnet har slått seg til ro i sin nye situasjon, kan vi begynne å diskutere det jeg egentlig ville snakke om i denne forbindelsen. Den økonomiske kompensasjonen. Når det gjelder andre jobber i samfunnet, vet vi at høy lønn tiltrekker seg de mest kompetente og engasjerte menneskene. Lønn skaper stolthet over eget arbeid, og det gjør at flere ønsker seg til det nevnte arbeidet. I forhold til for eksempel lærerlønninger, vet vi at hvis vi øker lønningene, vil det gjøre at flinkere folk vil søke seg til læreryrket, lærere som ønsker å gjøre en innsats, og som engasjerer seg sterkt og genuint i de menneskene de skal veilede. Hvorfor regner man automatisk med at det å være fosterforeldre i den første, problematiske tiden med et fosterbarn skal være så uendelig annerledes? Jeg vet ikke hvorfor det blir sett på med mistenksomhet at fosterforeldre skal motta økonomisk støtte. Jeg skulle ønske at sentrale myndigheter forstår at lønn kan være en pådriver til at flere kompetente folk har lyst til å være fosterforeldre. Kanskje det til og med kunne bli så mange som ønsker å ta vare på barn med relasjonsskader, at man i stedet for å ta til seg nær sagt alle potensielle fosterforeldre som rekker opp hånda, heller blir slik at det blir statuspreget å få en godkjenning. På denne måten kunne man sørge for at flere barn får den viktige, gode erfaringen med å være i en velfungerende familie, i stedet for at de blir kasteballer mellom ulike fosterfamilier.

3 kommentarer:

 1. Jeg synes absolutt at fosterfamilier skal få en økonomisk kompensasjon og jeg er hetl enig i tankegangen. Man gjør jo faktisk en jobb. De som har barn vet hvor krevende dette er og når man i tillegg får ett barn som krever mer av familien er det riktig at man får noe for det. Det ville kanskje gjort at man følte at jobben man gjør faktisk blir verdsatt og at dette som du sier vil tiltrekke seg mer kompetente folk. Målet må jo være at barna skal få EN stabil fosterfamilie som holder ut uansett hva, i stedet for å bli en kasteball som du sier.

  Kristin

  SvarSlett
 2. Man kan se saken fra flere sider. Det har hendt at en mor med økonomiske problemer har følt at barnevernet ikke VIL hjelpe henne og barnet over en økonomisk kneik. Moren kan føle at tilbud om barneFJERN er et eneste hun får. En kvinne som får avslag på søknad om økonomisk støtte kan bli ganske satt ut av å få vite at en fostermor ville fått søkaden innvilget. Problemet er kanskje ikke at en fostermor får lønn for sitt arbeid, men at en biologisk eller adoptivmor ikke får hjelp når de trenger det.

  SvarSlett
 3. Det er synd at det skal være et tema om penger når det gjelder barn. Alle barn som er i et hjem bør føle seg elsket og ikke en ekstra inntekt slik det har blitt for mange av der barna er den ekstra inntekten som trengs. Det koster ,men hvorfor ikke da gi de biologiske foreldre litt hjelp i hverdagen med kurs og lignende som gir dem svar på spørsmål før de tar barna . Dette kan avverge at flere barn blir født til et liv uten den verdighet og omsorg de har krav på med tidlig innføring av obligatorisk kursing av foreldre. Kan hende i ungdomskolen?

  SvarSlett